Home

Hallo, wij zijn vier havo leerlingen van het Gerrit rietveld college, we zitten in ons examenjaar en hebben dit jaar onze meesterproef uitgevoerd. Wij hebben als onderwerp van onze meesterproef gekozen een hulpmiddel te maken zodat mensen met een visuele en meervoudige beperking meer gaan bewegen. Dit project hebben wij gekozen omdat we geïnteresseerd waren in de bètawereld: mens en medisch. Ook wilden wij graag mensen helpen. Zo kwamen we al snel bij Bartiméus terecht.

We hebben dit onderzoek met vier leerlingen uitgevoerd, we hebben ons in twee groepjes verdeeld om ons te verdiepen in een specifiek onderwerp van dit onderzoek. Allebei de groepjes hebben een profielwerkstuk over geschreven. Naar aanleiding van deze twee profielwerkstukken hebben we een brainstormsessie gehad en ideeën bedacht, we hebben hier het naar ons beste idee uit gekozen en uitgewerkt.

Inleiding

In onze meesterproef hebben we een opdrachtgever gezocht die het beste bij ons past en al onze vragen kon beantwoorden. Dit deden we eerst apart van elkaar, hierbij hebben we 2 profielwerkstukken gemaakt en naar aanleiding hiervan hebben we onze meesterproef gemaakt. We willen graag een product maken waarbij iemand met een visuele of meervoudige beperking beter kan gaan bewegen.


Situatieschets

Wij gaan bedenken op welke wijze mensen met een visuele- en meervoudige beperking actiever kunnen worden of op welke wijze ze kunnen worden gemotiveerd om meer te bewegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een actieve game of een speelse activiteit waarbij je wordt aangemoedigd om te lopen, of te bewegen.